Tiskopisy

 

 

Předepsané tiskopisy se podávají písemně (osobně/poštou) nebo elektronicky.

Pravidla pro elektronické podávání předepsaných tiskopisů:

  • vybrané předepsané tiskopisy je možné zasílat pouze prostřednictvím služby e - Podání ČSSZ, a to ve formátu XML. Služba e - Podání je k dispozici jak pro podání s uznávaným elektronickým podpisem, tak pro podání do datové schránky.
  • ostatní předepsané tiskopisy lze zasílat s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny, anebo do datové schránky místně příslušné správy sociálního zabezpečení v běžných uživatelsky čitelných formátech, a to např. ve formátu PDF, JPG apod.

Některé tiskopisy lze elektronicky vyplnit a zaslat ČSSZ také přes ePortál ČSSZ.

 

Tiskopisy podle skupin