Pojistné na sociální zabezpečení

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Peníze, které ČSSZ v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na pojistném vybere, jsou příjmem státního rozpočtu.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:

  • nemocenské pojištění,
  • důchodové pojištění,
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 

Doplacení pojistného na důchodové pojištění účastníkem důchodového spoření

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, kterým byla ze zákona ukončena účast na důchodovém spoření všem jeho účastníkům. Uvedený zákon poskytuje účastníkům důchodového spoření možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získali vyšší procentní výměru starobního důchodu.

Kontakty

Aktuality ze sekce Pojistné na sociální zabezpečení

Doplacení pojistného na důchodové pojištění účastníkem důchodového spoření

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, kterým byla ze zákona ukončena účast na důchodovém spoření všem jeho účastníkům. Uvedený zákon poskytuje účastníkům důchodového spoření možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získali vyšší procentní výměru starobního důchodu.

 

Přehled o výši pojistného

Pro kalendářní rok 2017 zůstává v platnosti stávající verze tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ platná od ledna 2016. „Přehled o výši pojistného“ může být podán v papírové podobě (verze ve formátu pdf je dostupná v sekci Tiskopisy – Pojistné na sociální zabezpečení) nebo jako e – Podání. Od 1. 1. 2015 mají podávající možnost využít interaktivní formulář.

 

Maximální vyměřovací základ pro rok 2017

Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného činí 48násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda v roce 2017 činí 28 232 Kč. Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného tedy bude v roce 2017 činit 1 355 136 Kč.

 

Archiv aktualit